Thanks for the Greetings and Support

Best Travel Blogger and Mountaineer.
November 7, 2015, same day as today, I celebrated my birthday on the summit of the highest mountain in the Philippines – Mount Apo. It was the most unforgettable adventure in my twenty something years of  existence. I am still aiming for more! More travel for the next few years. Sa lahat ng mga bumati ngayong araw ng aking kapanganak, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa mga taong walang humpay ang pagsuporta – MARAMING SALAMAT PO! Pipilitin kong magampanan ang mga tungkuling nakaatang sa aking mga balikat para sa ikauunlad ng ating sambayanan.