Thanks for the Greetings and Support

November 7, 2015, same day as today, I celebrated my birthday on the summit of Mt. Apo, the highest mountain in the Philippines. It was the most unforgettable adventure in my twenty something years of  existence. I am still aiming for more! More travel for the next few years. Sa lahat ng mga bumati ngayong araw ng aking kapanganak, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa mga taong walang humpay ang pagsuporta – MARAMING SALAMAT PO! Pipilitin kong magampanan ang mga tungkuling nakaatang sa aking mga balikat para sa ikauunlad ng ating sambayanan.