Pinagrealan Cave and Lioness Rock Formation

Pinagrealan Cave
Pinagrealan Cave or Kweba ng Pinagrealan ay unang tinawag na Kweba ng Minuyan na matatagpuan sa paanan ng Bundok ng Sierra Madre na sakop ng Norzagaray, Bulacan. Ito ay ginawang Kampamento ng mga Rebolusyunaryong Pilipino, sa pangunguna ni Heneral Sinforoso dela Cruz. Ito ay naging pangunahing kuta at tanggulan ng mga manghihimagsik nang taong 1896-1897.

bulacan tourist spots
Sa kwebang ito nanirahan ang hukbong rebolusyunaryo ni Heneral Emilio Aguinaldo at Heneral Pio del Pilar. Nagkaroon ng iba’t-ibang labanan sa labas at palibot ng kweba. Sa loob ng kweba matatagpuan ang ginawang bahay ni Heneral Aguinaldo sa likod ng maraming nakatayong hugis pinto at tunay na marbol. Sa harapan naman ng kweba itinayo ang kwartel at bahay pagamutan kung saan ginagamot ang mga manghihimagsik na nasusugatan sa labanan – details: courtesy – Pinagrealan Cave Historical marker. Photos below will explaine how amazing this cave is.

Caves in Bulacan
 The interior of Pinagrealan Cave is long, narrow and high ceiling.

Tourist Spots in Bulacan
Look at the photo above, can you notice the shape? Originally it was a jar, but because it was stored in the cave for decades and the natural minerals from the water accumulated, it made the as part of the cave wall. I did not recognize its shape during our visit, I just noticed while reviewing my photos.

Must visit in Bulacan

Caves in the Philippines

historical sites in bulacan

Lioness Rock formation
Photo above is the famous Lioness Rock Formation in Norzagaray, Bulacan. It is one of the MUST VISIT in Norzagaray but sad to say that this rock formation was already destroyed. It belongs and part of a private quarrying site in the area. Regarding my 30 minutes adventure on top? It was scary but exhilarating.

 More of Heritage and Historical Sites? Continue Reading >>>