Bulacan: Pinagrealan Cave, Lioness Rock

Pinagrealan Cave
Pinagrealan Cave or Kweba ng Pinagrealan ay unang tinawag na "Kweba ng Minuyan" na matatagpuan sa paanan ng bundok ng Sierra Madre sakop ng Bayan ng Norzagaray. Ito ay ginawang kampamento ng mga rebolusyonaryong Pilipino sa pangunguna ni Heneral Sinforoso del Cruz. Ito ay naging pangunahing kuta at tanggulan ng mga manghihimagsik nang taong 1896-1897.
 
Kuta ni Emilio Aguinaldo

The History of Pinagrealan Cave:

Sa kwebang ito nanirahan ang hukbong rebolusyonaryo ni Heneral Emilio Aguinaldo at Heneral Pio del Pilar. Nagkaroon ng iba’t-ibang labanan sa labas at palibot ng kweba. Sa loob ng kweba matatagpuan ang ginawang bahay ni Heneral Aguinaldo sa likod ng maraming nakatayong hugis pinto at tunay na marbol. Sa harapan naman ng kweba itinayo ang kwartel at bahay pagamutan kung saan ginagamot ang mga manghihimagsik na nasusugatan sa labanan – details: courtesy – Pinagrealan Cave Historical marker. Photos below will explaine how amazing this cave is.

tourist spots in Bulacan
The interior of Pinagrealan Cave is long, and narrow and high ceiling.

tourist spots in Bulacan

The Beauty of Lioness Rock Formation:

Photo above is the famous Lioness Rock Formation in Norzagaray, Bulacan. It is one of the MUST VISIT in Norzagaray but sad to say that this rock formation was already destroyed. It belongs to and part of a private quarrying site in the area. Regarding my 30-minute adventure on top? It was scary but exhilarating.

READ: LIST OF TOURIST SPOTS IN BULACAN