Plaridel Church, Bulacan

Plaridel Church

Plaridel Church or Quingua Church was established in 1581, that's more than four centuries ago and it is one of the oldest Hispanic churches in Bulacan. Its structure is a barn-style Baroque with Moorish ornamentation. During the British occupation (1762-1763), this church was the place where the money and jewels of San Agustin, in Intramuros, Manila, were kept. There is an octagonal chapel locally called the Simborio chapel surrounded by artistic windows. The people in this area, with the help of the local government, are preserving it's historical value. Also, "Pintakasi ng mga Caballero" or a fiesta for the horse lovers are celebrated in Plaridel, Bulacan. 

Its historical marker says: "Ito ang kauna-unahang simbahang itinayo sa lumang bayan ng mga paring Agustino sa pamamahala ni Reb. P. Pedro Vasquez nang mga taong 1580-1595. Inilipat dito sa kabayanan noong 1605 sa pamamahala ni Reb. P. Diego Pardo. Muling ipinaayos nang taong 1722. Ang kauna-unahang kura parokong Pilipino ay si Reb. P. Victorino Lopez na sumama sa kilusan ng himagsikan, bilang isang pinuno, sa ilalim ni Kapitan Jose Serapio ng Santa Maria. Ang simbahan at kumbento ay ginawang pagamutang hukbo at kuwartel ng mga Amerikano, 1899."

CLICK TO VIEW AFFORDABLE PLACES TO STAY IN BULACAN