Photobomer sa Likod ng Quezon City Circle

Habang naglalakad sa Quezon City Circle kahapon, sa unang pagkakataon nakita ko ang napakagandang arkitektura ng bantayog sa parkeng ito, ngunit nalungkot ako sa aking nakita. Kung natatandaan natin, naging isang malaking issue ang pag develop ng isang higanteng gusali na tinawag pang dakilang photobomber sa likod ng bantayog ni Rizal sa Luneta Park. Ang larawan sa itaas ang magpapatunay na hindi lang pala ang Luneta Park ang may ganitong suliranin gayudin ang promenenteng bantayog ng Siyudad ng Quezon.